Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Salo
 
Salon rautatieasema ja lähiasutus
 
Kuvaus:

Salon rautatieasemaon rakennettu IV luokan ravintolalla varustetuksi asemaksi 1898-99 (B.Granholm). Se on säilyttänyt poikkeuksellisen hyvin alkuperäisen asunsa. Puistomaiseen asema-alueeseen liittyy kaksi 1920-luvun asuinrakennusta sekä 1940 rakennetut sirpalesuoja, vaihekoju sekä rautatiesilta. Lisäksi siihen liittyy luoteispuolella ns. Tapionpuiston alue ja kaakkoispuolella, joen vastarannalla ns. Asemanpuiston alue vuosisadan vaihteesta olevine rakennuksineen Salon vanhaa, vuosisadan vaihteen puista rakennuskantaa on säilynyt Mariankadun ja Asemakadun varsilla.