Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Salo
 
Kauniaisten kaupunginosa
 
Kuvaus:

Kauniaisten yhtenäinen pientaloalue on rakennettu 1930-luvulla. Puolitoistakerroksiset rakennukset muodostavat pihapuistoineen ja puutarhoineen arvokkaan kaupunkikuvan.