Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Salo
 
Lukkarinmäen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Salo-Uskelan kirkkomäen etelärinteellä on ollut kivikirkko, Pyhän Annan kappeli, jo keskiajalla. Sen kivisen kellotapulin alaosa on säilynyt 1953 sommitellun (A.Blomstedt) sankarimuistomerkin osana. Vanha kappelikirkko purettiin 1830 ja sen muurikivet käytettiin uuden kirkon seiniin. Uskelan kivikirkko valmistui 1832 (1828, C.L.Engel). Se on muodoltaan pitkäkirkko, johon liittyy runkohuonetta kapeammat ja matalammat sakaristo ja asehuone. Länsitorni rakennettiin 1860. Kirkon eteläpuolella levittäytyy kivimuurin rajaama hautausmaa, jolla sijaitsee em. tapulin pohja. Kirkon kaakkoispuolella on tiilestä muurattu, rapattu ruumishuone 1800-luvun alkupuolelta. Lukkarinmäellä on säilynyt kirkkotien varrella vanhaa rakennuskantaa 1800-luvulta alkaen. Loivemmille sivurinteille on rakennettu 1920- ja 1930-luvuilla.