Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Helsinki
 
Pihlajasaaret
 
Kuvaus:

Läntinen ja Itäinen Pihlajasaari muodostavat kokonaisuuden, jonka historiaan liittyy kalastusta, huvilaelämää, linnoitustöitä ja yleistä virkistystoimintaa. Ensimmäiset huvilat nousivat Läntiselle Pihlajasaarelle kaupungin vuokramaalle 1870-luvulla. Nykyisin kesäravintolana toimiva Villa Hällebo on vuodelta 1880 (F.A.Sjöström). Saaresta muodostettiin 1929 kansanpuisto. Itäisellä Pihlajasaarella on I maailmansodan aikainen neljän tykin hajaryhmitetty tykkipatteri sekä suuri kallioon louhittu teräsbetonivahvisteinen miehistö- ja ammussuoja. Patteria käytettiin viime sodissa ilmatorjuntaan.