Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Sauvo
 
Sauvon kirkko ympäristöineen
 
Kuvaus:

Sauvon keskiaikainen kivikirkko on rakennettu1300-luvun jälkipuoliskolla. Pohjoissivun sakaristo on vanhempi, rakennettu n. 1300. Asehuone ja kellotapulin alaosa valmistuivat runkohuoneen jälkeen. Kolmilaivaisen kirkkosalin tähti- ja ristiholvit (Pietari Kemiöläinen) ja kirkon tiilikoristeiset päädyt ovat 1400-luvun keskivaihelita. Kirkkosalin kalkkimaalaukset ovat 1470-luvulta (Pietari Henrikinpojan koulukunta). Tapulin hirsinen torniosa on 1770-luvulta (A.Wahlberg). Kirkkoa ympäröi vanha hautausmaa, jonne on käynti kahdesta muuratusta portista. Aidan kupeessa oleva hirsinen pitäjänmakasiini on 1760-luvulta. Kirkon maisemakokonaisuuteen liittyy kirkkoherranpappila, joka on rakennettu 1700-luvulla ja laajennettu 1880-ja 90-luvuilla. Pappilan piharakennus on 1700-luvulta ja sen alla oleva kellari 1600-luvun keskivaiheilta. Kirkon lähellä on säilynyt joukko vanhoja asuin- ja liikerakennuksia. Funktionalistiset liikerakennukset Osuuskauppa Aitta vuodelta 1933 (E.Huttunen) ja Sauvon apteekki vuodelta 1935 (E.Bryggman) liittyvät tähän kokonaisuuteen.