Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Somero
 
Palikaisten kartano ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Luonnonkauniilla niemellä sijaitsevan Palikaisten kartanon päärakennus on rungoltaan 1800-luvun alkupuolelta ja laajennettu nykyiseen asuunsa viime vuosisadan keskivaiheilla. Päärakennusta ympäröi vanha puisto. Kartanokonaisuuteen kuuluu neljä muuta asuinrakennusta. Puutarhurin asunto on vuodelta 1938 (J.Eklund).