Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Suomusjärvi
 
Laperlan kylän kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kivikautisesta Suomusjärven kulttuurista kuulu Laperlan kylä muodostaa tasapainoisen, laajojen viljelysten ympäröimän kylämiljöön.