Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Helsinki
 
Sadan markan villat, Ruoholahti
 
Kuvaus:

Ns. Sadan markan villat on laajin ja lajissaan vanhin yhtenäisesti rakennettu työväenasuntoalue Helsingissä. Filantrooppiselta pohjalta syntynyt yhtiö Helsingin Työväen Rakennusosakeyhtiö rakensi puiset asuinrakennukset vuosina 1879-83 (C.Kiseleff). Korttelin sisäosat olivat alunperin palstoitetut puutarhoiksi.