Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Särkisalo
 
Falkbergin kartanomaisema
 
Kuvaus:

Falkbergin kartanon puinen päärakennus on vanhimmilta osin 1700-luvun lopulta. Sitä ympäröi vanha puisto.