Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Särkisalo
 
Förbyn kalkkikaivos
 
Kuvaus:

Förbyn kalkkikivilouhos on perustettu 1881. Alueella on säilynyt näyttävien avolouhosten lisäksi vanha kaivostorni.