Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Särkisalo
 
Niksaaren kalastajakylä
 
Kuvaus:

Niksaaren kalastajakylässä on säilynyt runsaasti vanhaa saaristolaisperinteeseen liittyvää rakennuskantaa. Entistetyt asuinrakennukset, luhtiaitat, ranta-aitat ja tuulimylly muodostavat ehjän kokonaisuuden. Kylän pohjoispuolella on vanha kalkkilouhos.