Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Taivassalo
 
Järppilän kartano ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Järppilässä on ollut kivestä muurattu kartanolinna mahdollisesti 1500-luvulla. Linnan pohjakerros on rauniona jäljellä. Viereinen kivestä muurattu viljamakasiini on vuodelta 1781. Päärakennuksena on aiempi väentupa, joka on vanhimmilta osin 1800-luvun alkupuolelta. Entisen päärakennuksen alla olevat kellarit lienevät 1600-luvulta. Kartanoalueeseen liittyy vanhaa tiestöä ja laiturirakenteita.