Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Taivassalo
 
Hakkenpään kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Hakkenpää on jo keskiajalla ollut huomattava satama- ja markkinapaikka. Kylässä on säilynyt paljon vanhaa ja monipuolista rakennuskantaa. Asuinrakennusten lisäksi kylämiljööseen kuuluvat vanhat kaupparakennukset, kalansavustamo ja -suolaamo, kala-aitat, saha ja laiturialue.