Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tarvasjoki
 
Paimionjoen-Tarvasjoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Paimionjoen-Tarvasjoen kulttuurimaisema on osa laajempaa maisemakokonaisuutta, joka jatkuu Paimion ja Marttilan kuntien puolella. Jokien yhtymäkohdassa Euran kylän rakennukset ovat ryhmittyneet raitin varteen. Hämeen härkätie seuraa tiiviisti Paimionjoen pohjoisrantaa.
-Tarvasjoen puukirkko on rakennettu 1779 (M.Piimänen). Se on tyypillinen lounaissuomalainen pitkäkirkko, johon liittyy länsitorni. Runkohuoneen sivuilla on tätä kapeammat ja matalammat sakaristo ja asehuone. Kirkon ulkovuoraus on 1870-luvulta ja interiöörin nykyasu pääosin 1916 (I.Launis) korjauksesta. Kirkkomaata ympäröi harmaakiviaita.
-Lähellä kirkkoa, Tarvasjoen ylittävän kivisillan kupeessa on vanha seurakuntatalo.
-Juvan kartano on entinen kuninkaankartano, joka on tullut tunnetuksi Kustaa Mauritz Armfeltin syntymäkotina. Kartanon puinen päärakennus on rakennettu n. 1750.
-Juvankosken vesivoimalaitos on rakennettu vuosina 1916 ja 1943.
-Tuorilan Isotalon rakennusryhmä muodostaa perinteisen talonpoikaisen tilakokonaisuuden.
-Tyllilän Puntarin talonpoikainen päärakennus periytyy tiettävästi vanhimmilta osin 1700-luvulta.
-Kallelan Aliknaapi on alkuaan ollut umpipiha mutta on menettänyt vanhan päärakennuksensa. Pihapiirissä on monia kansatieteellisesti arvokkaita ulkorakennuksia.