Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Turku
 
Aurajokilaakson kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Aurajokilaaksoon tiiviistyy lukuisten esihistoriallisten muinaismuistoalueiden lisäksi monia arvokkaita muistomerkkejä historiallisen ajan alusta sekä maisemallisesti arvokkaita peltoaukeita. Aurajokilaakson laaja kulttuurimaisema jatkuu Turun kaupungista Liedon, Auran ja Pöytyän läpi aina Oripäähän saakka.
-Turun kaupungin esivaiheena voi pitää Aurajoen ja Vähäjoen välisessä niemessä sijainnutta Koroisten kauppapaikkaa, jonne sijoitettiin n. 1230 Suomen piispanistuin. Maankohoamisen vuoksi kaupallinen keskus siirtyi täältä nykyisen Tuomiokirkon paikalle. Koroistenniemi on muinaismuistoaluetta.
-Kaarinan keskiaikainen kivikirkko on rakennettu 1300-luvun puolivälissä. Kirkkosali holvattiin kolmilaivaiseksi 1400-luvun alussa ja samanaiakisesti rakennettiin asehuone. Läntinen eteinen on vuodelta 1699. Kirkko korjattiin 1900-03 (J.Stenbäck). Erillinen kellotapuli muurattiin kivestä 1826 (J.Lindström). Kivimuurin ympäröimällä kirkkomaalla on maamme ensimmäinen kansallismonumentti, Mathias Caloniuksen hautamuistomerkki vuodelta 1828 (C.F.Sundvall, B.E.Fogelberg). Hautausmaan kolme hautakappelia (Gadolin, Winter ja Frenckell)ovat 1700-luvulta ja 1800-luvun alusta. Erillinen siunauskappeli on 1920-luvulta. Kaarinan kirkkomaisemaan liittyy lisäksi 1816 rakennettu kirkkoherranpappila, kirkkoaitat ja kirkonseudun vanha asutus.
-Teollisuushistoriallisesti arvokkaan Halistenkosken kupeella on säilynyt tiiviis Halisten mäkikylä, jonka rakennuskanta on pääasiassa 1800-luvulta.
-Kuralan Kylämäki muodostuu neljän tilan tiiviistä rakennusryhmästä. Mäki on ollut yhtäjaksoisesti asuttuna rautakaudelta alkaen.