Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Turku
 
Turun tuomiokirkko ympäristöineen
 
Kuvaus:

Aurajoen varrella sijaitsevaan Turun tuomiokirkkoon liittyy huomattavia kansallisia symboliarvoja. Kirkko on hallinnut turkulaista kaupunkikuvaa runsaat 700 vuotta. Kirkon ympäristö on säilyttänyt arvokkaan luonteensa lukuisine julkisine rakennuksineen, joiden kellareihin ja pihamaihin kätkeytyy monia rakennuskerrostumia keskiajalta saakka. Alue edustaa maamme vanhinta urbaania kaupunkikulttuuria.
-Turun tuomiokirkon varhaisin rakennusvaihe, neliömäinen sakaristo ajoittuu 1200-luvun jälkipuolelle. Tiilinen runkohuone viisisivuisine kuorineen rakennettiin vuoteen 1300 mennessä. Kirkkoon lisättiin 1300-luvun alussa harmaakivinen länsitorni ja kaksi asehuonetta. Kirkko holvattiin pian kolmilaivaiseksi hallikirkoksi. Keskilaiva holvattiin korkein tähtiholvein basilikaaliseksi Pietari Kemiöläisen -Petrus Muratorin- johdolla 1466. Päälaivan itäpäähän valmistui 1471 kahdeksankulmainen Kaikkien pyhien kappeli ja pian tämän jälkeen uudistettiin eteläsivun kappelit. Kankaisten kappeli on vuosilta 1655-57. Länsitorni sai nykyisen torninhuippunsa Turun palon jälkeen 1831 (1828, C.L.Engel). Samalta ajalta on uusgoottilainen graniittiportaali. Tuomiokirkkoa on restauroitu moneen eri otteeseen, viimeksi vuosina 1976-79 (Pitkänen, Laiho & Raunio).
-Piispankatu, Henrikinkatu, Reuterin talo 1860-l (G.T.Chiewitz, F.W.Lüchou), Spoofin talo 1830-l (C.L.Engel).
-Vanha akatemiatalo on rakennettu 1801-15 (C.Gjörwell). Se korjattiin palon jälkeen 1827-35 (C.L.Engel) -Henrikinkatu 4a; Turun yliopiston käytössä olevasta neljästä puisesta asuinrakennuksesta kaksi on 1820-luvulta ja kaksi vuosisadan vaihteesta.
-Yliopistonmäellä sijaitsevat entisen kuuromykkäinkoulun kaksi rakennustaovat vuodelta 1899 (YRY/T.Granstedt). Piispankatu 9; Arkkipiispantalo on vuodelta 1888 (YRY/J.Ahrenberg, S.Gripenberg, L.I.Lindqvist). Talousrakennus on samalta ajalta. Piispantalon puisto periytyy1700-luvun puolivälistä.
-Tuomiokirkonkatu 6; Maaherran makasiini on vuodelta 1829 (C.Bassi). Siihen liitettiin 1910 (YRY/J.Ahrenberg) maanmittauskonttorin siipi.
-Vanha Suurtori, puistossa H.G.Porthanin muistomerkki on vuodelta 1864 (C.E.Sjöstrand).
-Vanha raatihuone on rakennettu 1734-36 (S.Berner). Sen arkkitehtuuria on muutettu 1829 (P.J.Gylich) ja 1899. Klassikumin talo
-Cajanderin talo 1832-34 (P.J.Gylich), Trappin talo 1831-33 (C.Bassi), Hjeltin talo 1831 (P.J.Gylich), Brinkkala osin keskiaik. 1828 (P.J.Gylich), 1880-l (A.Kajanus) Classicum 1500-l, 1830 (P.J.Gylich) ym.
-Pinellan puinen ravintolarakennus on vuodelta 1848. Nykyiseen asunsa se sai vuosien 1862 (G.T.Chiewitz) ja 1870 (C.J. von Heideken) muutoksissa. Joen puolella oleva doorilainen pylväikkö kätkee taaksensa alkuaan kalastajille ja toriväelle tarkoitetut ruokailutilat. Se rakennettiin 1830-luvulla (P.J.Gylich).
-Rettigin ent. tehdaskiinteistön vanhin rakennus on vuodelta 1828. Aluetta nykyisin hallitseva tehdasrakennus on 1920-luvulta (A.Richardtson). Arkkitehtitoimisto Jung & Jungin suunnittelema Rettigin palatsi on vuodelta 1928.