Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Vehmaa
 
Vehmassalmen kulttuurimaisema - vrt. Taivassalo, kohde 187
 
Kuvaus:

Vehmassalmen kulttuurimaisemaan liittyvät Nuhjalan kartano ympäristöineen, Rautilan kylä ranta-alueineen sekä Iso-Särkilän kartanon ympäristöineen. Maisema-alue jatkuu Taivassalon puolella.
-Nuhjalan kartanon kivinen, mansardikattoinen päärakennus on vuodelta 1764 (C.F.Schröder). Talousrakennukset ovat 1800-luvulta ja muodostavat suljetun pihapiirin. Kartanopuistoon liittyy rantaan ulottuva puutarha.
-Lallisten kartanon rakennukset ovat pääosin 1800-luvulta.