Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Vehmaa
 
Himoistenlahden kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Himoistenlahden pohjukassa on arvokasta kuluttuurimaisemaa. Vanhaa talonpoikaista rakennusperinnettä edustavat Huruisten Isotalon ja Vähätalon iäkkäät rakennusryhmät.