Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Yläne
 
Yläneen Vanhakartanon kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Yläneenjoen rannalla viljelysten ympäröimänä sijaitseva Yläneen Vanhakartano on vanhaa rälssiä. Kartanon puinen, kaksikeroksinen päärakennus on 1790-luvulta. Pihamaata rajaavat siipirakennukset ovat poikkeuksellisen iäkkäät. Ne ovat 1600-luvulta. Kartanokeskuksen ympärillä on vanhaa puistoa ja kartanopihaan johtavat puistokujanteet joen kummaltakin puolelta. Yläneenjoen rantapenkereet ovat kivetyt. Lähistöllä on vanha kirkonpaikka, Kappeliniitty.