Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Luumäki
 
Taavetin linnoitus
 
Kuvaus:

Taavetin linnoitus rakennettiin 1770-luvulla osana venäläisten Kaakkois-Suomen linnoitusketjua strategisesti tärkeään tienristeykseen. Bastionilinnoituksen muurit rakennettiin lohkokivistä ja sisälinnoituksen turvassa olivat varuskunnan rakennukset. Linnoituksen toiminta lakkautettiin jo 1803. Museovirasto on kunnostanut linnoituslaitteita viime vuosina. Linnoituskokonaisuuteen kuuluu kiinteästi ns. Rusasen talo, poikkeuksellisen korkean aumakaton kattama puinen asuinrakennus, joka on rakennettu ilmeisesti jo 1720-luvulla postitaloksi. Myöhemmin sitä on käytetty mm. kievari- ja käräjätalona.