Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Helsinki
 
Kallion kirkko
 
Kuvaus:

Kallion kirkko on rakennettu vuosina 1906-12 (L.Sonck). Harmaalla graniitilla verhottu kirkko on muodoltaan pitkäkirkko, johon liittyy kaksi matalampaa siipirakennusta sekä korkea torni. Kirkolla on poikkeuksellisen keskeinen kaupunkikuvallinen asema pitkän katuakselin päätteenä. Kirkon ympäristö on suurelta osin uusiutunut 1960-luvulla. Kirkon ikäistä rakennuskantaa on Itäisen Papinkadun ja Viidennen linjan varrella.