Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Helsinki
 
Torkkelinmäki
 
Kuvaus:

Torkkelinmäen asemakaava on vuodelta 1914 (B.Brunila). Katuverkosto noudattelee vapaasti maastonmuotoja. Alue rakennettiin 3-4-kerroksisin kivisin asuinrakennuksin 1926-28. Suuren osan klassistisista rakennuksista on suunnitellut Jalmari Peltonen. Alueen pohjoisosassa sijaitsee ent. Yhteiskunnallinen korkeakoulu, nykyinen Franzenia vuodelta 1930 (V.Vähäkallio).