Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Helsinki
 
Vallilan kaupunginosa
 
Kuvaus:

Vallilan asuntoalue jakaantuu kahteen toisistaan poikkeavaan osaan: vanhempaan Puu-Vallilaan sekä pääosin 1920-luvulla rakennettuun kiviseen Vallilaan. Molemmat alunperin työväestölle rakennetut alueet muodostavat yhtenäisiä kokonaisuuksia. Puu-Vallilan alue kaavoitettiin 1908 kaupungin vuokratonteiksi ja sitä laajennettin 1915 (B.Jung 1913). Alueella on 71 puista asuinrakennusta 1910- ja 1920-luvuilta. Kivestä rakennetussa Vallilassa sovellettiin 1920-luvulla yhtenäisiä, kaupungin rakennuskonttorissa laadittuja (G.Taucher) julkisivukaavioita. Alueelle syntyi muutamia suurpihakortteleita, joista edustavin on Kangasalantien, Somerontien, Sammatintien ja Anjalantien rajaama kortteli 555.
-Kortteli 555, Kone- ja Siltaosakeyhtiön työväenasuntokortteli 1917-29 (A.Lindgren, B.Liljequist).
-As. Oy Eura, Eurantie 2-6, 1920 (J. ja T. Paatela).
-As.Oy Hauho, Hauhontie 4-8 1924 (M.Välikangas).
-As. Oy Sture, Sturenkatu 40 1926-27 (M.Välikangas).
-Euranlinna; Sturenkatu, Kangasalantie, Eurantie 1928- (L.Sonck, M.Finell ym.).
-Kunnalliset asuintalot Mäkelänkatu 37-43 1925-26 (G.Taucher).
-Vallilan raitiovaunuhallit on rakennettu 1910-luvulla (S.A.Lindqvist).
-Paavalin kirkko on muurattu punatiilestä 1930-31 (B.Liljequist). Muodoltaan se on tornillinen pitkäkirkko.