Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Helsinki
 
Puu-Käpylä, Olympiakylä ja Kisakylä
 
Kuvaus:

Helsingin kaupunki perusti 1917 Asuntoreformiyhdistyksen aloitteesta puolikunnallisen asuntoyhtiön, Oy Helsingin Kansanasunnot. Sodan jälkeen laadittiin alueen asemakaava (B.Brunila, O-I.Meurman), joka perustui väljästi rakennettuihin yhteispihallisiin kortteleihin. Aluetta halkoi leveä puistokatu. Yksi- ja kaksikerroksiset rakennukset oli määrä rakentaa puusta. Alueen arkkitehtuurisuunnittelusta vastasi Martti Välikangas. Käpylän puutarhakaupunki rakennettiin 1920-25. Mäkelänkadun länsipuolella sijaitsevan ns. Omakoti-Käpylän asemakaava on vuodelta 1921 ja alue on rakennettu 1920-luvun kulessa. Mäkelänkadun varrella sijaitseva Käärmetalo rakennettiin 1951 (Y.Lindegren). Puu-Käpylän eteläpuolelle rakennettin vuoden 1940 olympialaisia varten funktionalistisista lamelli- ja pistetaloista koostuva Olympiakylä. Asuinrakennukset sijoitettiin avoimesti metsäiseen maastoon. Alue rakennettiin kahdessa vaiheessa 1938-40 ( M.Välikangas) ja 1948-52 (H.Ekelund). Koskelantien eteläpuolelle rakennettiin vuoden 1952 olympialaisia varten Kisakylän asuntoalue. Kolmikerroksiset lamellitalot suunnitteli P.Salomaa.