Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Helsinki
 
Munkkiniemen kartanon päärakennus ja puisto
 
Kuvaus:

Munkkiniemen kartanon kaksikerroksinen päärakennus on vuodelta 1815 (P. Granstedt. Rakennusta jatkettiin 1839 yksikerroksisilla, kattoaltaaneja kannattavilla sivuosilla (A.F.Granstedt). Sisäänkäynnin kohdalla on pilareiden sekä avoimen pylväikön muodostama vilpola 1800-luvun lopulta. Rakennus korjattiin pääkonttoriksi 1960-luvulla. Kartanorakennusta ympäröi 1830-luvulta peräisin oleva englantilainen puisto polveilevine käytävineen ja tammikujineen.