Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Helsinki
 
Talin kartano ja siirtolapuutarha
 
Kuvaus:

Talin kartanon päärakennus on rakennettu kahdessa vaiheessa. Vanhempi, slagitiilestä muurattu ja rapattu osa on vuodelta 1826 kaksikerroksisen hirsisen länsipään ollessa 1800-luvun lopulta. Kartanokukkulalla sijaitsevat lisäksi tilanhoitajan asuinrakennus 1890-luvulta sekä joukko talousrakennuksia samalta ajalta. Suuri viljamakasiini on muurattu luonnonkivistä. Rehevään kartanopuistoon johtaa pitkä lehtipuukuja. Kartanokokonaisuuteen kuuluvat 1932 perustettu golfkenttä ja Mätäojan rehevä uoma kivisiltoineen. Kartanoalueen pohjoispuolella sijaitsee 1935 perustettu Talin siirtolapuutarha, josta on muodostunut vehmas, yhtenäinen mökkialue. Siirtolapuutarhan kerhotalona on Talin kartanoon kuulunut kaksikerroksinen työväenasunto 1800-luvun alusta.