Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Helsinki
 
Viikin latokartano
 
Kuvaus:

Viikin latokartano on muodostunut 1500-luvun keskivaiheilla, kun Kustaa Vaasa yhdisti talonpoikaistilat kuninkaankartanoksi. Se oli Uudenmaan ja Hämeen läänin maaherran virkatalona 1600- ja 1700-luvuilla. Kartanon päärakennus on vuodelta 1832. Pihapiiriä rajaavat asuinrakennus ja aitta ovat 1700-luvulta. Latokartanon itä- ja eteläpuolella avautuu laaja viljelysaukea.