Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Helsinki
 
Maunulan asuntoalueen vanhat korttelit
 
Kuvaus:

Maunulan asuntoalueen vanha osa on syntynyt Helsingin kaupungin asuntotuotannon tuloksena 1949-53. Maunulan Kansanasunnot Oy:n väljästi maastoon sijoitettu kerrostaloalue rakennettiin 1949-53 (V.Revell, K.Petäjä). Alueen eteläreunaa rajaavat Maunulan rivitalot, jotka rakennettiin 1951-56 (H.Ekelund). Alue käsittää alarinteellä sijaitsevat 22 rivitaloa, ylempänä rinteellä sijaitsevat neljä pistetaloa sekä ylimpänä sijaitsevat, kaarevat lamellitalot.