Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Imatra
 
Kaukopään tehtaat ja asuntoalue
 
Kuvaus:

Enso-Gutzeitin Kaukopään sulfaattiselluloosatehdas asuinalueineen rakennettiin 1934-36 (V.Vähäkallio). Punatiiliset tuotantorakennukset ovat kokeneet huomattavia muutoksia ja lisäyksiä. Metsäisellä Saimaan rannalla sijaitsevat yhtenäiset toimihenkilöiden ja työläisten asuntoalueet lukeutuvat funktionalistisen kauden merkittävimpiin asuinympäristöihin.