Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Helsinki
 
Tuomarinkylän kartano ja ympäröivät viljelysmaisemat
 
Kuvaus:

Tuomarinkylän kartanon kivinen, mansardikattoinen päärakennus on 1790-luvulta. Samalta ajalta ovat myös kartanopihaa rajaavat kolme kivistä siipirakennusta. Neljäs on purettu tämän vuosisadan alussa. Tilanhoitajan puinen talo on 1890-luvulta. Kartanon puisto on 1800-luvun alusta. Kartanopihan pohjoispuolella sijaitsevan karjapihan rakennukset ovat pääosin 1800-luvun jälkipuoliskolta. Kartanon laajat peltoalueet rajautuvat Vantaanjokeen, jonka rantaan johtaa talouskeskuksesta pitkä puistokuja.