Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Helsinki
 
Degerön kartanomaisema
 
Kuvaus:

Degerön kartanon puinen empiretyylinen päärakennus on vuodelta 1818 matalampien siipien ollessa 1850-luvulta. Kartanoalueella on ns. Runebergin tupa 1800-luvun alkupuolelta. Rantaan johtavan tien varrella sijaitsevat tilanhoitajan asunto, kaksi työväenasuinrakennusta, aitta ja talli. Kartanoon johtaa kauniisti kaartuva puukuja, jonka puulajeina ovat vaahtera, poppeli, lehmus ja koivu.