Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Helsinki
 
Villingin kartano ja huvila-asutus
 
Kuvaus:

Villingin saaressa sijaitsevan Villingin kartanon päärakennus on 1860-luvulta. Rakennusta ympäröi puisto huvimajoineen. Lähellä on vanha 1700-luvun sotilasvirkatalo, jonka nykyasu on 1920-luvulta. Kartanon ympärille syntyi huvila-asutusta jo 1800-luvun lopulla. Saarella on nyt n. 40 vanhaa, kulttuurihistoriallisesti arvokasta huvilaa kaudelta 1880-1930. Näistä huomattavimmat ovat Villa Granudd 1880-luvulta, Villa Villingenäs ja Villa Rauhala vuosisadan vaihteesta sekä klassistinen Villa Oivala (1924, O.Kallio).