Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Helsinki
 
Helsingin maalinnoitusketju
 
Kuvaus:

Suurisuuntainen Helsingin maa- ja merilinnoitus rakennettiin ensimmäisen maailmansodan aikana. Puolustuksellisen ytimen muodostaa Suomenlinnan linnoitus, jota kiertää noin 12 km:n säteellä hajautettu maalinnoitusketju. Suurin osa tulipesäkkeistä ja suojahuoneista valettiin teräsbetonista. Linnoitusosien takana kulki tiheä tykkitieverkosto. Linnoituslaitteet ovat säilyneet monin paikoin varsin hyvin uudesta asutuksesta huolimatta ja muodostavat yhä yhtenäisen kokonaisuuden.