Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Helsinki
 
Huopalahden rautatieasema
 
Kuvaus:

Huopalahden asemarakennus rakennettiin 1920-21 rautatiehallituksessa 1914 laaditun suunnitelman mukaan. Asema-alueeseen liittyy joukko asuin- ja talousrakennuksia.