Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hyvinkää
 
Kytäjän kartanon kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kytäjän vanha rälssisäteri on aikoinaan ollut maamme suurimpia yksityisä maatiloja. Kartanon puinen päärakennus on rungoltaan vuosilta 1875-78. Nykyiseen, rapattuun asuunsa kartano laajennettiin 1932 (V.Vähäkallio). Useimmat Kytäjän talousrakennuksista ja työväenrakennuksista on 1930- ja 1940-luvuilta. Viljamakasiini on vuodelta 1867 (C.A.Edelfelt). Kytäjärven rantojen pelto- ja kylämaisema muodostaa yhtenäisen kulttuurimaisemakokonaisuuden, jonka keskuksena kartano on. Kytäjärven kylässä on tiilinen kyläkirkko vuodelta 1939 (V.Vähäkallio). Järven länsirannalla oleva Kytäjärven (Rytkön) koulu on 1920-luvulta (J.S.Sirén).