Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hyvinkää
 
Hyvinkään villatehtaan alue
 
Kuvaus:

Vuonna 1892 perustetun Hyvinkään villatehtaan vanhimmat rakennukset ovat 1890-luvulta. Tiilisiä tehdasrakennuksia on laajennettu 1907, 1913 ja 1916. Tehtaan työväenasuntoalueista on säilynyt ehjänä 1910-luvulla rakennettu Port Arthur tehtaan välittömässä läheisyydessä.