Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hyvinkää
 
Hyvinkään Sveitsin kansanpuisto
 
Kuvaus:

Hyvinkään Sveitsin luonnonpuisto on ollut virkistysalueena jo 1800-luvun loppupuolella. Kunnan omistukseen alue tuli 1924, minkä jälkeen siitä muodostettiin kansanpuisto ulkoilureitteineen.