Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Järvenpää
 
Tuusulanjärven kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Tuusulanjärven itärannan kulttuurimaiseman ytimenä on Vanha Rantatie ja sen varrella oleva asutus. Maisema-alue jatkuu yhtenäisenä Tuusulan puolella. Tuusulanjärven ainutlaatuisesta taiteilijayhdyskunnasta sijaitsevat Järvenpään puolella Jean Sibeliuksen Ainola, Juhani Ahon Ahola, Eero Järnefeltin Suviranta sekä K.A.Paloheimon Kallio-Kuninkaala. Maisemakuvaan liittyy myös järven vastakkaisella rannalla sijaitseva Vanhankylän kartanoalue.
-Ainolan kaksikerroksinen, hirsinen päärakennus on vuodelta 1904 (L.Sonck). Jyrkän vesikaton kattama yläkerta valmistui 1911. Pihapiiriin kuuluvat lisäksi saunarakennus vuodelta 1905 (Aino Sibelius) ja kaksi liiteriä. Männikköä kasvavassa puistossa Jean ja Aino Sibeliuksen hauta (A.Blomstedt).
-Eero Järnefeltin rakennuttama Suviranta valmistui 1901 (U.Nyström). Kaksikerroksista puurakennusta kattaa mansardikatto. Huvilaa ympäröi vanha puisto.
-Järvenpään kotitalousopettajaopisto perustettiin Järvenpään kartanon maille 1928 ja samana vuonna valmistui kolmikerroksinen, kivinen opistorakennus (J. ja T. Paatela). Opiston laaja puutarha on vuodelta 1928 (B.Schalin). Opistoon liittyy myös huvila Ahola. Kirjalija Juhani Ahon ja taiteilija Venny Soldan-Brofeldtin vuokrasivat 1897 Vårbackan huvilan ja laajensivat sitä 1890-luvulla. Kaksikerroksiseksi se korotettiin 1928 (J.Paatela). Maantien itäpuolella on maatalousnormaalikoulun rakennusryhmä, johon kuuluu kivisten koulurakennusten ja opettajien asuinrakennusten (J. ja T. Paatela) lisäksi myös Kyrölän koetila kolmine rakennuksineen (Y. Laine-Juva). Kaikki koulun rakennukset ovat vuodelta 1928.
-Kallio-Kuninkaalan puisen päärakennuksen nykyasu on 1920-luvulta (W.G.Palmqvist).