Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Parikkala
 
Ristimäen hovi ja puisto
 
Kuvaus:

Ristimäen hovin rakennusryhmä sijaitsee maisemallisesti keskeisesti korkealla mäellä. Puinen, valkeaksi rapattu päärakennus on vuodelta 1848. Suuri lasiveranta on myöhäisempää perua. Päärakennuksen ympärillä on suuri joukko aittoja ja muita talousrakennuksia sekä pienempiä asuintupia. Rakennuksia ympäröi hoidettu puistomainen piha. Lähellä Ristimäkeä on toinen arvokas, joskin huonokuntoinen rakennusryhmä, Ala-Hovi, jonka puinen päärakennus on 1800-luvun alkupuolelta. Myös ulkorakennus on viime vuosisadalta.