Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kerava
 
Savion tehdas- ja asuntoalue
 
Kuvaus:

Saviolle perustettiin 1869 maamme ensimmäinen sementtitehdas ja 1910 perustettiin paikalle nahkatehdas, jonka rakennus muodostaa myöhemmän kumitehtaan vanhimman osan. Tiilisiä tehdasrakennuksia on laajennettu useaan otteeseen. Alakoivikon yhtenäinen työväenasuntoalue on rakennettu 1938-47 (W.G.Palmqvist).