Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Nurmijärvi
 
Valkjärvi-Numlahti-Perttula kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Valkjärven pohjoispuolelta alkaa laaja kulttuurimaisema, johon liittyvät Valkjärven kyläasutuksen lisäksi Numlahden kartanoympäristö, Kuhakosken historiallinen myllypaikka sekä Perttulan ja Uotilan kylämaisemat.
-Valkjärven kylämäellä on vanhaa rakennuskantaa mm. Soltin ja Puokan tiloilla. Vanha kylätie on säilyttänyt hyvin linjauksensa.
-Numlahden kartanon osin kaksikerroksinen päärakennus on vuodelta 1876. Pihapiiriin kuuluu myös pitkä mansardikattoinen siipirakennus, joka on ilmeisesti 1700-luvulta. Tiiliset talousrakennukset ovat 1900-luvun alkupuolelta.
-Perttulan kylässä ovat Perttulan, Jussilan ja Frantsilan päärakennukset 1900-luvun alusta. Uotilan Airikkillan kaksikerroksinen, puinen päärakennus on vuodelta 1823 ja aitta 1700-luvulta. Uotilan vanha koulu on vuodelta 1875 ja uudempi vuodelta 1927.