Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Nurmijärvi
 
Kiljavan parantola
 
Kuvaus:

Kiljavan parantola rakennettiin tuberkuloosiparantolaksi vuosina 1936-38 (J.Paatela). Funktionalsitiseen parantolarakennukseen liittyy joukko lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan asuinrakennuksia, lämpövoimala ja sauna.