Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Nurmijärvi
 
Raalan kartano ympäristöineen
 
Kuvaus:

Raalan kartanon rakennusryhmä sijaitsee laajan peltoaukean laidalla kallioisella kukkulalla. Kartanon puinen, empiretyylinen päärakennus on vuodelta 1848. Päärakennusta ympäröi vanha puisto. Pihapiirissä on samanikäinen kivinen viljamakasiini, kaksi asuinrakennusta ja aitta. Navetta on vuodelta 1900. Raalan viljelymaisema yhdistyy Vantaanjoen väityksellä Nukarin kylän koskimaisemaan.