Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tuusula
 
Hyökkälän kylämaisema
 
Kuvaus:

Hyrylän taajaman koillispuolella sijaitsevassa Hyökkälän kylässä muodostavat Klaavolan, Klaavon ja Saksan talot arvokkaan kokonaisuuden.
-Klaavolan päärakennus on rakennettu 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa alkuaan mansardikattoiseksi ja muutettu nykyiseen satulakattoiseen asuunsa 1800-luvun puolivälin jälkeen. Pihatupa on vuosisadan vaihteesta. Klaavolassa toimii Tuusulan kunnan ylläpitämä museo.
-Klaavon empiretyylinen päärakennus on ilmeisesti vuoden 1860 vaiheilta. Pihapiirissä on talli vuodelta 1797 ja luhtiaitta vuodleta 1863.
-Saksan sotilasvirkatalon paritupatyyppisen päärakennuksen nykyasu lienee 1800-luvun puolivälistä. Rakennuksessa ja sen ympäristössä toimii 1968 perustettu Ilmatorjuntamuseo.