Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Rautjärvi
 
Vanha Savonlinna-Viipuri maantie, Niskapietilä
 
Kuvaus:

Savonlinnan ja Viipurin välinen vanha maantie kulkee Niskapietilän kylän halki. Nykyinen tie noudattaa linjaukseltaan vanhaa tietä, mutta on keinopäällystetty.