Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tuusula
 
Tuusulanjokilaakson kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Tuusulanjokilaakso muodostaa yhtenäisen laajan viljelymaiseman. Rakennushistoriallisesti arvokkaita ovat Johannisbergin kartanokokonaisuus ja Ruotsinkylän vanha asutus.
-Johannisbergin kartanon kaksikerroksinen, puinen päärakennus on 1770-luvulta. Puiston ympäröimään päärakennukseen liittyy kolme työväen asuinrakennusta, vanha kivinavetta ja hirsinen talli.
-Ruotsinkylässä on säilynyt vanhoja asuin- ja talousrakennuksia mm. seuraavilla tiloilla: Kaura, Gamla Väfvars, Jeppas, Nedre Gummis, Övre Gummis, Kaivola, Fram-Vesterby ja Bak-Vesterby. Seurantalo Solbacken on vuodelta 1910.