Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tuusula
 
Kellokosken vanha teollisuus- ja sairaala-alue
 
Kuvaus:

Kellokosken alueen ytimen muodostaa entinen Marieforsin ruukki, joka perustettiin 1795. Alueen vanhin rakennus on hirsinen, mansardikattoinen kirkko vuodelta 1800. Tuotantorakennukset ovat pääosin 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alkupuolelta ja vesivoimalaitos vuodelta 1932. Korkeimmalla kohdalla on funktionalistinen meijeriastiatehdas vuodelta 1938. Kellokosken työväenasuntoalueen vanhimmat asuinkasarmit ovat 1870-luvulta muiden ollessa vuosisadan lopulta. Vanha viinanpolttimo vuodelta 1873 on myöhemmin toiminut ruukkiyhteisön seuratalona. Keravanjoen koillisrannalla sijaitsee Kellokosken sairaala, joka perustettiin entisen ruukinkartanon maille 1910-luvulla. Kartanon kaksikerroksinen, kivinen päärakennus on vuodelta 1884 (S.Gripenberg). Sairaalakäyttöä varten sitä lisättiin siivellä 1915 ja korotettiin kerroksella 1930-luvun alussa. Puistomaisella sairaala-alueella on hoito- ja asuinrakennuksia 1930-luvulta.