Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Vantaa
 
Backaksen kartanomaisema
 
Kuvaus:

Backaksen ratsutilan puisen päärakennuksen runko on rakennettu 1818 ja siivet 1844. Nykyinen asu on vuoden 1926 korjauksesta (V.Vähäkallio). Päärakennusta ympäröi laaja puisto. Puu- ja tiilirakenteinen karjarakennus muutettiin nykyiseen asuunsa 1920 (U.Åberg) ja uusi tiilinen navetta rakennettiin pian tämän jälkeen (U.Åberg). Alueella on lisäksi joukko samanikäisiä tiilisiä talous- ja asuinrakennuksia. Talouskeskuksella on keskeinen merkitys ympäröivälle, laajalle viljelymaisemalle. Samaan maisemakokonaisuuteen kuuluu Petas, vanha kapteenin virkatalo, jonka aumakattoinen päärakennus on 1850-luvulta. Keskiaikaisperäinen Turku-Viipuri -maantie, Kuninkaantie, kulkee läpi Backaksen kulttuurimaiseman.