Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Vantaa
 
Jokiniemen (Ånäs) valtionalue
 
Kuvaus:

Valtio osti Ånäsin tilan vuosisadan alussa maaviljelystaloudellisen koelaitoksen, myöhemmän maatalouden tutkimuskeskuksen, sijoituspaikaksi. Nykyisin alueella on mm. metsäntutkimuslaitoksen toimintoja. Alueen yhtenäinen rakennuskanta vuosilta 1908-09 on H.R.Helinin suunnittelema. Kiviset kolmikerroksiset laitosrakennukset sijaitsevat puistomaisern pihan keskellä. Niiden pohjoispuolella ovat hirsiset aitta- ja kellarirakennukset. Kuriirintien varrella on tallimiehen asuinrakennus, kalustovaja sekä tiiliset talli ja navetta.