Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Vantaa
 
Sotunginlaakson kulttuurimaisema ja Håkansbölen kartano
 
Kuvaus:

Sotungin kylän rakennukset, tiestö ja purolaakson viljelykset muodostavat rikkaan kulttuurimaiseman, joka etelässä liittyy Håkansbölen kartanoympäristöön. Kylässä on vanhaa rakennuskantaa Nygårdin, Nygårdsin, Uusitalon, Kullobackan ja Kuppiksen tiloilla. Monet päärakennuksista ovat rungoiltaan 1700-luvulta. Kylän pohjoispuolella sijaitsee Sotungin kalkkilouhos, joka on ollut käytössä viime vuosisadalla.
-Håkansbölen kartanon puinen kaksikerroksinen päärakennus on vuodelta 1905 (A.Lindgren). Kartanopuiston pohjoispuolella on kahdeksankulmainen huvimaja, jonka Johan Sederholm rakennutti 1775 kuningas Kustaa III:n vierailua varten. Talousrakennuksista mankelirakennus on 1800-luvun keskivaiheilta muiden ollessa nuorempia.